Počítačové sítě, servery

Správa sítě - její výhody

Nabízíme individuální přístup k Vám, klientům a zároveň respektuje Vaše rozdílné možnosti a odlišné priority. To se odráží v pečlivé volbě nejvhodnějších řešení, které správa sítě a provoz informačního systému nabízí. Služby Vám přizpůsobíme přesně na míru.

Správa sítě - spolupráce

Známe nejen cenu Vašich dat, ale i cenu Vašeho času. Pracujeme s Vašimi zaměstnanci takovým způsobem, aby zase oni ocenili spolupráci s námi. Našim technikům zajišťujeme vzdělání v oblasti komunikace s uživateli, čímž se zefektivní vzájemná spolupráce.

Naši práci vidíme v širším měřítku - pomůžeme Vaší firmě najít nové obchodní modely, které nasazení IT umožňuje. Navíc Vám v rámci kurzů přizpůsobených vašim potřebám nabídneme zaškolení nových zaměstnanců pro práci s IS, stejně jako rozšíření znalostí těch stávajících.

Outsourcing

Činnosti

 • specializace na produkty společnosti Microsoft
 • správa serverů, routerů a aktivních síťových prvků
 • správa stanic a periferií
 • uživatelská podpora
 • konzultační služby
 • dodávky serverů, stanic, aktivních síťových prvků, periferií a spotřebního materiálu
 • návrhy komplexních HW/SW celků a jejich následná implementace do stávajících řešení zákazníka
 • projektování počítačových sítí
 • instalace kabelových rozvodů počítačových sítí
 • administrativa spojená s fungování IT oddělení
 • správa LAN a WAN
 • správa virtuálních privátních sítí (VPN)
 • školení uživatelů

Co je správa sítě a servisní podpora výpočetní techniky?

Pod pojmem správa sítě rozumíme kompletní přesun starostí o bezproblémové fungování počítačové sítě a veškeré kancelářské a výpočetní techniky na jednu firmu - správce sítě, specializující se na tuto oblast. Tato správcovská firma pak řeší veškeré problémy, které se na Vaší síti vyskytnou. Velmi důležité je také zajištění preventivní ochrany proti možné ztrátě důležitých dat díky neodobornému zásahu nebo nějaké nepředvídatelné nehodě počítače. Počítá se samozřejmě také s vysokým stupněm ochrany Vašich citlivých interních dat proti úniku informací například pomocí internetu nebo zničením počítačovými viry. S tím samozřejmě souvisí i kompletní zhodnocení stávající situace a nalezení optimálního řešení pro budoucí požadavky včetně jejich realizace.

Jaké má správa sítě a servisní podpora výhody?

Vy se nemusíte starat prakticky o nic, a přesto máte jistotu bezpečně fungující počítačové sítě. Nemusíte zaměstnávat IT profesionála na plný úvazek, kterého je potřeba pravidelně školit a vyplácet mu slušný plat. Naše společnost má tým proškolených profesionálů - správců sítě pro různé oblasti IT scény a pravidelně jim zajišťuje další školení a certifikace. Vy pak máte vždy k dispozici člověka, který je schopen vyřešit konkrétní problém. Navíc finanční zátěž pro Vás za takovouto službu je podstatně nižší, než zaměstnat jednoho člověka na plný úvazek. Výhody jsou tedy minimálně dvě - první je finanční úspora pro správu sítě a druhá je širší a profesionálnější paleta schopností našeho týmu. Navíc jako partner je Vám firma, která neonemocní, nečerpá dovolenou a své služby dle přesně stanovených specifikací fakturuje.

Proč svěřit správu sítě právě naší firmě?

Na to je lehká odpověď. Získáte za podstatně méně peněz podstatně vyšší kvalitu.

 • Každému úkolu se věnuje odborník, který mu nejlépe rozumí, dokáže ho vyřešit v nejkratším čase a tedy i levněji.
 • Platíte jen za skutečně poskytované služby, ne za dovolené, školení zaměstnanců a jiné prostoje.
 • Nemůže se stát, že něco nefunguje několik dní jen proto, že je správce sítě nemocný nebo na dovolené.

Vyplatí se právě Vám externí správa sítě?

Na to už je odpověď složitější. Přesto ji můžete získat velmi snadno. Kontaktujte nás, my se s vámi spojíme a sestavíme vám detailní nabídku. Sami pak uvidíte, zda se Vám spolupráce s námi vyplatí.