Safetica Mobile

Zjistěte, kde jsou ve vaší firmě bezpečnostní rizika.

safetica-auditor-2016

Co vám Safetica Auditor přinese?

 • Získáte trvalý a ucelený přehled o bezpečnostních incidentech i procesech ve vaší firmě
 • Na základě analýzy neproduktivních aktivit zvýšíte efektivitu zaměstnanců
 • Díky auditu operací s citlivými soubory zjistíte, kde máte bezpečnosní rizika
 • Zjistíte, kde je prostor pro úsporu personálních nákladů
 • Budete mít přehled o využití drahých licencí
 • Objektivně porovnáte pracovité i nemotivované zaměstnance
 • Zkontrolujete, jak jsou dodržována pravidla o využívání tisku na soukromé účely
 • Zjistíte, kteří pracovníci hledají nové zaměstnání. U nich je zvýšené riziko úniku dat.
 • Díky rychlému nasazení získáte přehled o vaší společnosti již první den po instalaci

Rychlá návratnost investice

Díky nasazení Safetica Auditor odstraní modelová společnost 0,5 hodiny neefektivní práce denně na zaměstnance. Tím společnost uspoří 6,3% personálních nákladů. Investice se tak vrátí do 3 týdnů od nasazení. Další úspory jsou ve snížení nákladů na tisk, eliminaci nepotřebných SW licencí anebo v efektivním využitím firemních počítačů.

Kompletní přehled o vaší firmě

Safetica Auditor zaznamenává aktivity na počítačích zaměstnanců a bezpečně je ukládá na server. Vy se pak můžete kdykoliv podívat na záznamy, například ze svého mobilu. Safetica Auditor funguje i když zaměstnanci cestují s notebookem a nejsou připojeni na firemní síť. Safetica Auditor vám dá srozumitelné informace o tom, kde jsou bezpečnostní hrozby ještě před tím, než se vyplní.

 • Webové stránky
 • Aplikace

 • Tisk
 • Soubory
 • E-maily
 • Přehled o síti
 • Efektivnost využití PC
 • Okamžité upozornění
 • Export do PDF i XLS

Klíčové funkce Safetica Auditor

 • Přehledný výstup o situaci ve firmě s plnými detaily na jedno kliknutí
 • Monitorování aktivit na terminálových serverech
 • Rozlišení aktivního času využití aplikací včetně rozložení práce během dne
 • Ochrana soukromí zaměstnanců i zájmů společnosti plně v souladu s českým i evropským právem
 • Pravidelné reporty a okamžitá varování na váš e-mail
 • Odlišení pracovní doby a aktivit mimo práci