Ekonomický systém POHODA

Design a ovládání
Originálním, přehledným a nanejvýše praktické řešení oken jednotlivých agend. Příjemný vzhled není jen povrchním lákadlem, ale propracovaným prostředkem k dosažení maximální ergonomie práce.
Adresář
Přehledný adresář, umožňující okamžité vyhledání adres dle libovolných kritérií, třídění a tisk.
Daňová evidence
POHODA umožňuje zpracování daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Program je určen pro plátce i neplátce DPH.
Účetnictví
Zpracování účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných a příspěvkových organizací. Program umožňuje jak účtování prostřednictvím předkontací, tak přímé účtování na souvztažné účty.
Fakturace
Jednoduché a rychlé zadávání fakturačních údajů a z toho vyplývající vysokou efektivitu práce. V jednotlivých agendách můžete při zadávání využívat adresář obchodních partnerů a provázanost s objednávkami a skladovým hospodářstvím. Program podporuje rozúčtování a evidenci DPH dle zákonných požadavků a vaši orientaci i kontrolu dat usnadňují vazby na účetnictví a ostatní související doklady.
Sklady
Skladové agendy lze využít jak pro reálné vedení libovolného počtu skladů, tak pro usnadnění vystavování položkových dokladů.
Mzdy
Mzdová evidence programu umožňuje zpracování mezd pro 25 zaměstnanců, volitelně i pro organizace s počtem zaměstnanců nad 25. Program podporuje penzijní připojištění, životní pojištění, úrazové pojištění placené zaměstnavatelem.
Evidence majetku
Program řeší všechny známé varianty evidence majetku téměř automaticky.
Intrastat
Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie.
Tisk
Program obsahuje na 500 hotových tiskových sestav různých typů: doklady, tiskopisy, soupisky, grafy, analytické přehledy a kontrolní sestavy; včetně možnosti tisku na obálky, složenky, archy samolepících štítků a výstupu na pokladní tiskárny.
Homebanking
Homebanking je sada funkcí programu POHODA umožňujících vytvářet a zpracovávat soubory, používané k přenosu dat mezi bankou a jejím klientem.
Internetové obchody
Ekonomický systém POHODA podporuje přímou komunikaci s nejznámějšími internetovými obchody. Navíc obsahuje vlastní objednávkový systém STORMWARE eForm určený pro firmy s malým sortimentem nabízeného zboží.

Ukázky prostředí

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.