Nábytek do multimediálních učeben

Počítačová učebna s multifunkčními stoly TAMU

  • speciální uzamykatelný stůl pro zabezpečení výpočetní techniky (jednostůl, dvou stůl, katedra)
  • příprava a zapnutí techniky – 1–2 minuty
  • učebnu je možno využívat jako počítačovou i běžnou kmenovou
  • využití IT v běžných předmětech
  • volná pracovní plocha při práci bez počítače
  • volný výhled učitele na žáka

Katedra pro učitele

Katedra pro učitele

Katedra pro učitele

Lavice pro žáky

Lavice pro žáky

Lavice pro žáky

Doprava do 30 km zdarma.

Možnost pořídit jako neinvestiční majetek do 40.000 Kč s DPH (samostatně fungující prvky, není nutno používat jako set).