Výroba počítačů COMFOR

Snaha o ustavičné zvyšování kvality dodávaného zboží, výrobků a služeb je jedním z důvodů vynikající pozice společnosti na českém trhu. Již v roce 1994 získaly naše výrobní linky jako první v ČR certifikát jakosti ISO 9001. Každoroční úspěšný reaudit je zárukou stabilně vysoké úrovně výrobního procesu. Jednou z cest ke kvalitním výrobkům je i špičková podpora ze strany technického oddělení při vývoji nových sestav. Na kvalitu našich počítačů myslíme od přípravy výroby až po poslední výrobní operaci. Kvalitě je podřízen celý výrobní systém. Každý počítač je podroben 6 testovacím procedůrám. Kontrolní a testovací procedůry se stále zdokonalují a upřesňují tak, jak si to žádá široké a stále doplňované spektrum vyráběných sestav.

Schéma výroby

1. Test – Primární testy

 • Pečlivě vybíráme komponenty
 • Komponenty samostatně testujeme
 • Zvláště důkladně testujeme zdroje

Součástková základna pro výrobu se skládá pouze z výrobků špičkových světových dodavatelů. Ke každému počítači přísluší průvodní dokument – výrobní příkaz, kde je uveden přesný seznam komponent, ze kterých bude počítač sestaven. Jeho součástí je také seznam předepsaných kontrol a pracovních operací, kterými musí počítač během výroby projít. Každá taková provedená kontrola se do výrobního příkazu potvrzuje podpisem zodpovědného pracovníka. V první fázi výroby testujeme funkčnost základní desky, počítačovou skříň a zdroj. Těmto testům je věnována obzvlášť velká pozornost – u každého zdroje se o změřených veličinách průběžně vedou podrobné protokoly. Díky důkladným testům jsme u našich počítačů snížili poruchovost zdrojů na pouhých 0,09 %.

2. Test – Montáž

 • Pracujeme podle přesné výrobní dokumentace
 • Dodržujeme podrobné pracovní instrukce
 • Vyrábíme v antistatickém pracovním prostředí

Kompletace počítačů se děje přesně podle výrobní dokumentace – pracovních postupů, konstrukční dokumentace a pracovních instrukcí. Tím je zajištěna plná funkčnost i jednotný vzhled jednotlivých počítačů. Montáž probíhá na uzemněných stolech, svody statické elektřiny mají židle i podlaha, každý montážník má při manipulaci se součástkami mimo skříň na ruce připevněn náramek se svodem a je předepsán pracovní oblek, na jehož povrchu se netvoří elektrický náboj.

3. Test – Funkční test

 • Kontrolujeme kvalitu montáže
 • Testujeme celkovou funkčnost
 • Provádíme interaktivní testy

Smontovaný počítač postupuje na pracoviště funkčních testů. Zde se kontroluje kvalita předešlé montáže (zejména porovnáním s konstrukční dokumentací a s výrobním příkazem) a dále se testuje celková funkčnost počítače. Po nastavení BIOSu a kontrole výkonu procesoru se provádějí základní interaktivní testy.

4. Test – Zahoření

 • Počítače zahořujeme a testujeme jejich výkonnost
 • Servery testujeme min. 48 hodin
 • Používáme zahořovací pec

Stěžejní část testů je situována do zahořovny – zde se po nainstalování operačního systému počítače testují pomocí programu WinBench, doplněného o další speciální testovací procedury. Po přibližně tříhodinovém testu a kontrole výsledků se instaluje operační systém a doplňkový software podle přání zákazníka.

Zahořovací procedura je u různých typů výrobků odlišná: např. servery se testují 48 hodin pod požadovaným operačním systémem, průmyslové stanice se testují 12 hodin v zahořovací peci s předepsanou teplotní křivkou.

5. Test – Konfigurace a finalizace PC

 • Testujeme funkčnost zařízení
 • Testujeme dle speciálních požadavků
 • Finalizace počítačů

Dalším krokem ve výrobě je nastavení a vyzkoušení naistalovaných zařízení. Testuje se funkčnost síťových karet, faxmodemů, zvukových karet, TV tunerů, optických mechanik, ZIPů atd.

Po úspěšném provedení všech kontrol a testů je zahájena finalizační část výroby počítačů. Na pracovišti konečné kompletace je vystaven záruční list a balící list se seznamem komponent v PC. Zde se také kompletuje příslušenství k počítači – klávesnice, myši, dokumentace k nainstalovanému softwaru, uživatelská příručka.

6. Test – Výstupní kontrola

 • Ověřujeme celý proces výroby
 • Kontrolujeme kompletnost testovacích procedur
 • Počítače pečlivě balíme

Následující výstupní kontrola má za úkol odhalit poslední případné nedostatky a chyby, které mohly vzniknout při výrobě PC.

Poslední fázi před expedicí počítače zákazníkovi je balení počítače do speciálně upravených přepravních krabic.

Každý počítač opouští naší firmu připraven k okamžitému užívání. Jsou nainstalovány všechny aktuální ovladače včetně programu Spasitel, který uživateli umožní obnovení systému při jeho poruše.